کلارا صدفی | Clara Pearly

برس کلارا صدفی شامل شش رنگ مختلف بوده که از رنگ های فسفری براق استفاده شده و در دو نوع بسته بندی سلفون و وکیوم (پلاس) عرضه میشود. برس های کلارا ۱۰۰% ضد آب بوده و به دلیل استفاده از سوزن سرگرد فلزی از آسیب به پوسته سر جلوگیری میکند