تل و هدبند ها شامل انواع مختلف تل های پلاستیکی , پارچه ای و کشی در ظرح ها و رنگ های مختلف میباشد