برس های بچگانه در سایز های کوچک برای کودکان و نوزادان عرضه میشود و از سوزن های سرگرد فلزی یا کاشت های پرلون استفاده میشود تا آسیبی به پوست سر کودکان نرسد