برس سالن ۴ مدل | SALON

برس سالن ۴ مدل

برس های تخت برند سالن دارای ۴ طرح و رنگ مختلف بوده و در کارتن مادر, هر چهار مدل به صورت جور موجود میباشد.